Följande information är hämtad från www.skk.se gällande inkorsningsprojekt för Cavalier King Charles Spaniel. Rasklubben kommer inom kort med information gällande avelsurval.

Ja till inkorsningsprojekt för cavalier

16 jun 2023 Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, har beslutat att ge grönt ljus till Cavaliersällskapets ansökan om att få göra inkorsningar i hundrasen cavalier king charles spaniel. Målet är att komma tillrätta med två separata sjukdomar som förekommer i hundrasen.