UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Ansvarar för förberedelser och praktiskt genomförande av både svenska rasspecialen som hålls i juli/augusti,
samt SGVKs årliga utställning i Piteå som hålls i juli.

utstallning@gardshund.com
S
ammankallande Maja Lind

 

cb9cd9f6-db2c-43e8-9b9a-cdf83b27af38
Maja Lind
ac5a010a-cf6d-4d40-af7e-28b508b8a173
Angelica Lauth
1e6da9d3-0270-4800-b7c8-bc65f89b6c87
Magnus Elmvik
d03dddaf-e769-4c54-bae6-1c2f1639ec18
Susanne Fagrell