Medlemstidningen Gårdshunden

GÅRDSHUNDEN

RDSG:s klubbtidning heter Gårdshunden och utkommer med fyra nummer per år.
Tidningen är en av flera informationskanaler. Vi informerar om vad som händer inom klubben och de olika aktivitetsgruppernas verksamhet, kommande utställningar, resultatredovisning med mera. Dessutom är Gårdshunden ett forum för våra medlemmar som har möjlighet att bidra med både bilder och text som rör våra hundar.
Redaktionen är tacksam för alla bidrag till tidningen!
OBSERVERA!
Redaktionen förbehåller sig rätten att bestämma vad som ska publiceras och även rätten att redigera eller be insändaren skriva om sitt material.
Skicka ditt material till dsgtidningen@gmail.com och tänk på att eventuella bilder måste vara högupplösta, i minst 300dpi.

ANNONSER

Annonserna införs i mån av plats och får högst omfatta en helsida per annonsör och nummer.
Annonsmanus ska vara klart för tryckning och levereras till redaktören i original. Om du vill ha hjälp med layouten debiteras du en kostnad för detta. 

Kontakta gärna redaktören för närmare detaljer.

Annonskostnader för medlemmar from oktober 2021

1000 kr för en 1 - A4
500 kr för en 1/2 - A5

 

REDAKTIONEN
Vakant

ANSVARIG UTGIVARE
Maja Lind (ordförande)

 

 

Webbfråga