SPORTKOMMITTÉN

Ska agera styrelsens förlängda arm när det gäller frågor som rör våra sportgrenar och ska bland annat: 

* Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i sportrelaterade ämnen
* Bidraga till ett varierat och intressant aktivitetsprogram under klubbens årliga rasspecial

* Göra en årlig revidering av reglerna för tävlingarna om Årets hund och tillse att vi har ”räknare”för samtliga sportgrenar


sportkommitten@gardshund.com

 

28cf3b12-4855-49ad-b5e0-7a0fda516b18
Christin Karlsson
fba0be07-8c15-4dcf-aea6-7728dea32709
Annelie Frejås
f114b268-e26c-43ff-aaaf-ed9ea2b8a74c
Caroline Adamson