Rasspecifik Avelsstrategi

 Frågor gällande avel? Kontakta Avelskommitén

 

Rasspecifik avelsstrategi för Dansk Svensk gårdshund (pdf)

 

Vad är RAS?

Alla hundraser har en rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är framtagen av ras- och specialklubb. Innehållet är en plan för avelsarbetet och vänder sig uppfödare, hundägare och blivande valpköpare. Här kan du läsa om de olika avsnitten.

Utlåtande över reviderat R A S
för Dansk-svensk gårdshund


Undertecknad har granskat klubbens förslag till R A S som är mycket ambitiöst och tar upp och diskuterar allt väsentligt rörande avel på rasen. 
Man prioriterar de viktigaste åtgärderna speciellt om vikten av genetisk variation för rasens fortlevnad och har kloka strategier för detta. 
Rasen har få hälsoproblem men de viktigaste identifierar man och anpassar avels-rekommendationer för att få god effekt utan att slå ut för många individer. 
Det hälsoprogram för HD på nivå 2 som man haft i många år har utvärderats och slutsatsen är att nivå 1 skulle vara lämpligare. Detta har man också ansökt om hos SKK.
Sammanfattningsvis har klubben gjort ett utmärkt R A S med väl underbyggda slutsatser och rekommendationer som hjälper uppfödarna att nå de uppsatta målen för rasen. 
Mariefred 2021-11-09
Elisabeth Rhodin

På SKK/AKs möte 16 november 2021 fastställdes 

R A S för dansk-svensk gårdshund.