Patella luxation

Text hämtat från R A S- Rasspecifik avelsstrategi

""Patellaluxation Patellaluxation innebär att knäskålen (patellan) kan förflyttas (luxera) från sitt normala läge i knäleden. Det är stor risk för förslitningsskador i knäleden som i sin tur leder till artrosutveckling. Patellaluxation har troligen en ärftlig komponent men arvsgången har inte kunnat fastställas. Djur med patellaluxation eller som är opererade för patellaluxation ska ej användas i avel."