FÖRENINGAR

 SKK - Svenska kennelklubben
DKK Hundeweb - Danska kennelklubben
Kennelliitto.fi - Finska kennelklubben
NKK Dogweb - Norska kennelklubben

Rasklubben i Danmark
Rasklubben i Finland
Rasklubben i Norge
Rasklubben i USA

SGVK - Svenska gårds- och vallhundsklubben
Jordbruksverket - Övergripande info om djurskydd
SKK avelsdata - Databas för avelsregister
SKK Hunddata - Databas över registerade hundar
SAGIK - Svenska AgilityKlubben
SHFK -Svenska Hund Freestyle Klubben 

 

SPONSORER

 

 

HUND-Banner-Vi-försäkrar-er 

Medlemmar i RDSG erhåller 10% rabatt vid nyteckning första året
Kontakta Svelandombud Gabriela Marsh för mer information.
gabriela.marsh@sveland.se
0766-774739


AKTIVITETER

SKK Utställning - För internetanmälan utställning
SAGIK tävling- Anmälan till agilitytävling
SBK tävling - Anmälan till rallylydnad, lydnad och bruks.

 happydog logga