Varför är dessa enkäter så viktiga?

Det är väldigt viktigt för rasklubben att få en löpande utvärdering av rasens status, för att få möjlighet att ändra avelsrekommendationer, Rasspecifik avelsstrategi (RAS) samt att kunna uppmärksamma både uppfödare, övriga avelsintresserade och tex exteriördomare på eventuella avvikelser.
Till vår hjälp med utvärdering av inskickade resultat har rasklubben, avelskommitén, en veterinär samt beteendekommittén.

Vi uppmanar varje hundägare till att fylla i denna. Gällande hälsan går det bra att uppdatera så fort något nytt tillstött.

Uppfödare får gärna fylla i enkäten men informera då ägaren om detta så inte denne också fyller i samma enkät.
Avelskommitén strävar efter ett öppet klimat och kommer att använda den information som tillsänds efter det sätt som anses gynna vår ras bäst.