Höftledsdysplasi

 

Dansk Svensk Gårdshund har sk hälsoprogram nivå 1 gällande Höftledsdysplasi. Dvs det finns inga krav på röntgade föräldradjur för att få registrera avkommorna.

Däremot är röntgen frivilligt och vid röntgen av höfter kan detta registreras hos SKK.

 

Information hämtat från R A S - RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI fastställt 2021

"Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden som sker under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan höftledernas utseende bedömas med hjälp av röntgen. Risken för att en hund ska utveckla HD beror både på arv och miljö. Arvsgången är dessutom komplex vilket betyder att höftledsstatus är en polygen egenskap, det vill säga att den påverkas av många olika ej identifierade gener.

Speciell fokus läggs i Agria Breed Profiles på rörelseapparaten eftersom det är en vanlig sjukdomsorsak hos alla hundraser. Data för veterinärvård beroende på symptom från rörelseapparaten visar att få dansk-svenska gårdshundar drabbas av problem med rörelseapparaten. Det är också mindre troligt att just dansk-svenska gårdshundar drabbas av hälsoproblem i rörelseapparaten jämfört med andra hundraser. Detta gäller för rörelseapparatens som helhet (18–85% lägre relativ risk än alla raser) men också för ”höft / lår / bäcken” (relativ risk 19% lägre än alla raser) vilket ger ett intressant perspektiv på dansk-svenska gårdshundars risk för att drabbas av höftledsdysplasi.

Den relativa risken att dö/avlivas på grund av problem i rörelseapparaten var 75% lägre än genomsnittet för alla raser. Färre än 8 dansk-svenska gårdshundar har under åren 2011–2016 dött/avlivats på grund av specifika problem (till exempel höftledsdysplasi) med symptom från rörelseapparaten. Det är alltså så ovanligt med allvarliga problem med rörelseapparaten att ingen statistik kan redovisas.

Hälsoprogram på nivå 2 har krav på centralt registrerat resultat avseende den specifika sjukdomen (i detta fall HD) och kan därmed försvåra användningen av utländska avelsdjur vilket har skett. I praktiken har hälsoprogrammet också medfört en utslagning av svenska avelsdjur och därmed en reduktion av avelsbasen trots att inga krav föreligger på specifika undersökningsresultat. Hälsoprogram på denna nivå medför också att det är mycket svårt att använda äldre oröntgade svenska hanar som har ett stort avelsvärde. Genom att förenkla möjligheten att använda avelsdjur från grannlandet Danmark skulle avelsbasen för båda länderna breddas."

 

 

Utlåtande över reviderat R A S
för dansk-svensk gårdshund

Undertecknad har granskat klubbens förslag till R A S som är mycket ambitiöst och tar upp och diskuterar allt väsentligt rörande avel på rasen. 

Man prioriterar de viktigaste åtgärderna speciellt om vikten av genetisk variation för rasens fortlevnad och har kloka strategier för detta. 

Rasen har få hälsoproblem men de viktigaste identifierar man och anpassar avels-rekommendationer för att få god effekt utan att slå ut för många individer. 

Det hälsoprogram för HD på nivå 2 som man haft i många år har utvärderats och slutsatsen är att nivå 1 skulle vara lämpligare. Detta har man också ansökt om hos SKK.

Sammanfattningsvis har klubben gjort ett utmärkt R A S med väl underbyggda slutsatser och rekommendationer som hjälper uppfödarna att nå de uppsatta målen för rasen. 

Mariefred 2021-11-09
Elisabeth Rhodin