Avel & Hälsa

Här finner ni en meny med nyttig information till uppfödare och ägare.

 

Den Dansk-svenska gårdshunden är en sund hundras. RDSG och den danska rasklubben DSGK är eniga om att rasen inte har några större rasrelaterade hälsoproblem. Detta går också att utläsa ur sjukdomsstatistik från Agrias Breed profile från 2016.

Att rasen inte har några utbredda rasspecifika genetiska sjukdomar betyder inte att det inte finns enstaka fall av genetiska sjukdomar i rasen, men ingen sjukdom är så utbredd att den kan anses som rasspecifik. Agria Breed Profiles är baserat på ett mycket stort underlag av försäkrade Dansk svenska gårdshundar. Statistiken visar att Dansk-svensk gårdshund är en frisk ras jämfört med genomsnittet av alla raser.

Problem med mage och tarm dyker upp aningen oftare hos Dansk-svensk gårdshund än hos genomsnittet av alla raser. Eftersom Dansk-svensk gårdshund är en nyfiken hund är det inte heller förvånande att de råkar ut för olyckor som ormbett, insektsbett, klotrauma eller att de blir påkörda av olika typer av fordon mycket oftare än genomsnittet av alla raser.

Den enda dödsorsak som är vanligare hos Dansk-svensk gårdshund än hos genomsnittet av alla raser är ospecificerade problem i de övre urinvägarna.

Värt att notera är att Dansk-svensk gårdshund har lägre frekvens och lägre relativ risk än genomsnittet för alla raser att få problem i rörelseapparaten. Detta gäller för rörelseapparatens alla delar och för både allvarliga och mindre allvarliga problem.