Amelogenesis Imperfecta (AI)

AI är en både genetiskt och kliniskt heterogen grupp av nedärvda defekter som påverkar struktur, sammansättning och tjocklek på tandemalj.

Hos hund med AI blir tandemaljen ofta tunn och missfärgad med tandproblem som följd. Det finns några få kända fall av AI hos dansk-svensk gårdshund.

Hos några raser är det fastställt vilka mutationer som orsakar AI. Däremot är detta inte känt för dansk-svensk gårdshund. Det finns därför inget AI DNA-test validerat för dansk-svensk gårdshund.

SKK:s generella råd för avel vid sjukdom med okänd arvsgång ska gälla. 

Använd inte sjuk hund i avel.

Gör inte om samma föräldrakombination som lämnat sjuk avkomma.

Iaktta försiktighet vid avel på syskon, föräldrar och avkomma till sjuk hund.

Utöver detta rekommenderas att avla med så låg inavelsgrad som möjligt för att minska risken för att eventuella recessiva sjukdomsanlag dubblas.