MENTALITETBLANKETT FÖR DANSK-SVENSK GÅRDSHUND


Alla dansk-svensk gårdshundsägare uppmuntras att fylla i dessa uppgifter rörande sin hunds mentalitet. Det är mycket viktigt för att rasklubben ska få en korrekt bild av rasens mentalitet och på basis av denna information kunna kunna modifiera riktlinjerna för avelsarbetet.

Upp