HÄLSOBLANKETT FÖR DANSK-SVENSK GÅRDSHUND


Alla dansk-svensk gårdshundsägare uppmuntras att fylla i denna hälsoenkät för sin hund oavsett om hunden är sjuk eller frisk. Det är mycket viktigt för att rasklubben ska få en korrekt bild av hälsoläget och kunna modifiera riktlinjerna för avelsarbetet efter detta.

Upp