EXTERIÖRBLANKETT FÖR DANSK-SVENSK GÅRDSHUND


Alla dansk-svensk gårdshundsägare uppmuntras att fylla i dessa uppgifter rörande exteriör hos sin hund. Det är mycket viktigt för att rasklubben ska få en korrekt bild av rasens exteriöra status och på basis av denna information kunna modifiera riktlinjerna för avelsarbetet samt information till exteriördomare.

Upp